Konferencja regionalna w Poznaniu

W dniu 3 października 2017 r. w biurowcu OMEGA przy ul. Dąbrowskiego 79 A w Poznaniu odbyła się przedostatnia z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – m.in. Sekretarz Stanu – Pan Krzysztof Michałkiewicz, wicewojewoda wielkopolski – Pani Marlena Maląg, Maciej Karaszewski reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia oraz p. o. Prezesa Zarządu PFRON – Pani Dorota Habich.

Konferencję moderowała dr hab. Dobroniega Trawkowska - profesor UAM w Poznaniu a wystąpienia prelegentów – Pani Moniki Baranowskiej oraz Pana Piotra Sochalskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz dobrych praktyk wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematy: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowanej opieki medycznej oraz roli asystenta rodziny.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .

Nagrania z konferencji dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/multimedia/poznan