Konferencja regionalna w Rzeszowie

25 lipca w Hotelu Bristol w Rzeszowie, przy ul. Rynek 20-23 odbyła się siódma z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Pan Krzysztof Michalkiewicz, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik oraz Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniert, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Pan Stanisław Kruczek, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych – Pan Tomasz Maruszewski, Dyrektor Podkarpackiego oddziału PFRON – Pan Maciej Szymański, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyna Wodejko oraz Wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - ks. dr Piotr Potyrała.

Konferencję moderowała dr hab. Dobroniega Trawkowska - profesor UAM w Poznaniu a wystąpienia prelegentów – Pani Moniki Baranowskiej oraz Pana Piotra Sochalskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz dobrych praktyk wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematyki: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .