Konferencja regionalna w Siedlcach

20 września w hotelu Aleksandria, ul. Artyleryjska 33 w Siedlcach odbyła się dwunasta z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – m.in. Sekretarz Stanu – Pan Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik, I Wicewojewoda Mazowiecki – Pan Sylwester Dąbrowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Wioletta Kucharska, Maciej Karaszewski reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych – Pan Tomasz Maruszewski, Pan Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce oraz ks. Marek Bieńkowski – Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Konferencję moderowała dr hab. Dobroniega Trawkowska - profesor UAM w Poznaniu a wystąpienia prelegentów – Pani Moniki Baranowskiej oraz Pana Piotra Sochalskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz dobrych praktyk wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematy: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz zmiany w prawie pracy i zatrudnieniu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .

Nagrania z konferencji dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/multimedia/siedlce