Konferencja regionalna we Wrocławiu

26 września w hotelu Mercure Wrocław Centrum przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocław odbyła się trzynasta z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – m.in. Sekretarz Stanu – Pan Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik, Wojewoda Dolnośląski – Pan Paweł Hreniak, Maciej Karaszewski reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia, p.o. Prezesa Zarządu PFRON – Pani Dorota Habich oraz Pan Marcina Sokołowski – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON.

Konferencję moderowała dr Ewa Flaszyńska a wystąpienia prelegentów – Pani Moniki Baranowskiej oraz Pana Piotra Sochalskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz dobrych praktyk wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematy: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowanej opieki medycznej nad kobietą w ciąży i wczesnego wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, roli asystenta rodziny.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .

Nagrania z konferencji dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/multimedia/wroclaw