Projekt ustawy z dnia 23 listopada 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem z dnia 23 listopada 2017 r. „ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw” w wersji skierowanej na Stały Komitet Rady Ministrów.

Projektu ustawy dostępny jest pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/osoby-niepelnosprawne/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz--zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw/#akapit2