PROJEKT USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem z dnia 29 września 2017 r. „ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw”. Projekt ustawy dostępny jest tutaj:

Projekt ustawy z dnia 29 wrzesnia 2017 roku

Uprzejmie zapraszamy do przesłania uwag do w/w projektu ustawy do dnia 23 października za pośrednictwem strony:

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/konsultuj-projekt