Szczegóły projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

  1. Moderowane spotkania otwarte – zostaną zorganizowane 2 konferencje ogólnopolskie oraz 16 konferencji regionalnych, których tematem przewodnim będą konsultacje ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji zagwarantowana zostanie opieka dla dzieci, których rodzice będą chcieli uczestniczyć w wydarzeniu. Ponadto zorganizowany będzie dojazd dla osób niepełnosprawnych, które zgłoszą taką potrzebę. Przewidziano także obecność tłumacza języka migowego.
  2. Bezpośrednie spotkania robocze - organizacja spotkań ze środowiskiem związanym ze Środowiskowymi Domami Samopomocy i Warsztatami Terapii Zajęciowej – osobami niepełnosprawnymi, opiekunami i rodzicami osób niepełnosprawnych, kadrą WTZ i ŚDS, przedstawicielami samorządów. Konsultacje będą polegać na odwiedzaniu przez przedstawicieli MRPiPS reprezentantów grup, na które projektowana regulacja może wywierać największy wpływ.
  3. Wywiady grupowe (fokusy) - wywiady grupowe zostaną wykorzystane jako forma konsultacji pośrednich. Skuteczne wdrożenie programu „Za Życiem” wymaga (obok działań wprost) zbudowania klimatu społecznego służącego pomocy rodzicom dzieci chorych. Wyniki zostaną wykorzystane w trakcie konsultacji z beneficjentami programu.
  4. Reprezentatywne badanie kwestionariuszowe - sondaż telefoniczny, prośba o opinię tj. kwestionariusz wypełniany przez stronę internetową - za pomocą strony możliwe jest wypełnienie specjalnego formularza konsultacyjnego. Strona jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Odbiorcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem kwestionariusz on-line. Dostęp do wszystkich form konsultacji jest otwarty i równy dla obu płci.

W ramach projektu „Konsultacje +” zrealizowane zostanie szkolenie „Aktywne formy konsultacji społecznych” (14 godzin/grupę) dla pracowników/c Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zorganizowanych zostanie 6 grup 10-osobowych. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 60. Poniżej przedstawiamy harmonogramy realizacji szkoleń:

  • Harmonogram szkolenia dla grupy I (pobierz)
  • Harmonogram szkolenia dla grupy II (pobierz)
  • Harmonogram szkolenia dla grupy III (pobierz)
  • Harmonogram szkolenia dla grupy IV (pobierz)
  • Harmonogram szkolenia dla grupy V (pobierz)
  • Harmonogram szkolenia dla grupy VI (pobierz)