Zgłoszone uwagi

Temat Kategoria Imię i nazwisko
Organizacja
Załączone pliki Status odpowiedzi
Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Raport Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Pobierz raport
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Mochalska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Hanna Górniak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Monika Wojciechowska - Kapała
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Barbara Pirzecka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Lucyna Bruniecka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach pieniężnych; ustawa o świadczeniach rodzinnych świadczenia Irena Dzido
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawa o pomocy społecznej autyzm; świadczenia; orzecznictwo Elżbieta Wirska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Grzegorz Krzykwa
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Paweł Gronowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Piotr Kowalski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Warmachowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Barbara Lisowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Leszczuk kierownik WTZ
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ MARLENA KOTYK
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Zyta Szczerowoda
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Larenta
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Mariusz Orzłowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Honorata Orzłowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stefan Landowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Natalia Landowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
świwadczenia niepieniężne świwadczenia niepieniężne elzbieta.wirska@gmail.com
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Sebastian Słonina
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Monika Zima-Parjaszewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Karta Praw ON karta praw ON Joanna Łaba
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
opieka medyczna opieka medyczna Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne orzecznictwo Patrycja Kobus
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Elżbieta Wirska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Mieczysław Koziński
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Mariola Chluba
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ PSONI Koło w Krośnie
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jacek Winogrodzki
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej autyzm Agnieszka Warszawa
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Weronika Błażejewska-Palowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej autyzm Dagmara
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej autyzm; DPS Małgorzata Zakrzewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne dorosłe ON Krystyna Krzywonos
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa o pomocy społecznej WTZ; ŚDS Beata Kuczewska-Furmaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych świadczenia Ewa Paździorko
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Rychły-Mierzwa
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marzena Szymańska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych; kodeks pracy świadczenia; elastyczne formy zatrudnienia; zmiany w prawie pracy Julia Orszulik
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
program "Za życiem" uwagi do programu Krzysztof Kotyniewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marta Rubajczyk
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marek Dec
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Beata Romanowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Bogusław Ciosmak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Urszula Zawadzińska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Barbara Święch - Bober
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
program "Za życiem", priorytet III, 3.1, 3.2 opieka wychnieniowa; rozwój siecie ŚDS Krystyna Cuber
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Sylwia Bochenek
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Ks. Tomasz Szostek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Elżbieta Sworacka-Dul
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Lucyna Pachciarz
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Izabela Kędzierska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Lutecka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Zyta Szczerowoda
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Wyciślok
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Krakowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych świadczenia Dorota Białek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Elżbieta Jachyra
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Maria Pietrusza Budzyńska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Dorota Walencik
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Małgorzata Domagała
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Bogdan Muchowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marianna Feith
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Adrian Goliński
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Piotr Winiarski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Jadczak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Jaskólska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Izabela Górska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Andrzej Dobski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Monika Łączna
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Marek
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Renata Kunc
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Fałek
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne asystent ON; autyzm; system edukacji; inne Beata Kuczewska-Furmaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Grazyna Poprawa
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Hejducka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Dopierała
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Aneta Śliwiak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Radosław Roszak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Szczepaniak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Kamil Siecla
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Hanna Górniak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Magdalena Siecla
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Monika Wojciechowska - Kapała
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Zmuda
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Jakubczyk
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Piotr Rzepecki
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Lidia Jarczewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Hejducka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Ewelina Kotlęga-Dybowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Damian Zawaliński
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Motyl
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Gil
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Joanna Sokołowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Sankowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Komoń
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ BERNADETTA CISOWSKA
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Sławomir Hernyk Bogucki
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Monika Bukowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Kamila Włodarska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Justyna Mortka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Krzysztof Flaszowski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Misiek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej ŚDS Rozetta Michnik
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa o pomocy społecznej WTZ Elżbieta Zaradkiewicz
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
orzecznictwo; świadczenia; zmiany w kodeksie pracy orzecznictwo; świadczenia; zmiany w kodeksie pracy Małgorzata Martyniak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa o pomocy społecznej WTZ; ŚDS; ZAZ Zbigniew Kobyłecki
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marian Wilkowski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Krzysztof Czupryński
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Natalia Dziechciowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marek Paczkowski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ P.E
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ E.D.
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agata Mrówka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program „Za życiem” Priorytet III, 3.1 opieka wytchnieniowa Ewa Traczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Elżbieta Matuszak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Brzoza
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Małgorzata Sobala
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Jarosław Michalczuk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Dorota Huma
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Sakławska-Kober
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Alina Matysek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Krystyna Ciapciak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Andrzej Ciapciak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Woloszyn
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Truszczyńska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet IV wspracie mieszkaniowe Gabriela Boruch z rodzicami
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych świadczenia ANNA MAZUR
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Mitrus
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Skrzypczyk Paulina
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Magdalena Józefczak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Maria Janowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Kodeks pracy zatrudnianie ON; orzecznictwo, WTZ; zmiany w prawie pracy Joanna Hawel
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Karina Leliwa
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program „Za życiem” Priorytet III, 3.1, ustawa o pomocy społecznej opieka wytchnieniowa; świadczenia; Inne Piotr Domaradzki
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Tadeusz Matuszak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej świadczenia Anna Odrowąż-Maciaszek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Dorota Walencik
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Elżbieta Kawula
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program „Za życiem” Priorytet III, 3.1 opieka wytchnieniowa Marcin Mocek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej DPS; inne Ligia Szczepaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Agnieszka Wróblewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Małgorzata Bernacka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
orzecznictwo; zespół Downa; świadczenia orzecznictwo; zespół Downa; świadczenia Julia Kogutkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Larenta
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Kinga Prostak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Ewa Kaźmierczak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jarosław Niemyjski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
orzecznictwo; zespół Downa orzecznictwo; zespół Downa Joanna Łaba
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Sylwia Jaszewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jolanta Pisarska - Bitowt
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Eweina Mieżaniec
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Małgorzata Charubin
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Kodeks pracy zmiany w kodeksie pracy Joanna Majewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Beata Mytyś
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Kalinowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Aleksandra Rytlewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jarosław Szramka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Brejdakowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Jadwiga Skibińska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Grażyna Szarmach
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Dariusz Weider
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Magdalena Grela
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Renata Łąkowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Alicja Mianecka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Magdalena Stopkowska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Magdalena Wróblewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Kisiel
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Lipiec
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ EMILIA ZIÓŁEK
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marzena Czajkowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Anna Kowalska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Grażyna Paszkiewicz-Prokop
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Katarzyna Turczyńska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Maciej Olchawski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Justyna Cichocka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Sergiusz Paszkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Łukasz Sikora
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Mirella Mrowiec-Borek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Waldemar Orliński
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rencjie socjalnej renta socjalna Rafal Jasiszczak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłki opiekuńcze Ewa Chudziak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Dorota Jop
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej piecza zastępcza Dorota Rak
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Krzysztof Karwowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Andrzej Amborski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
uwagi techniczne uwagi techniczne Magdalena Wróblewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Hryciak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Sabina Kubacka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Henryka Szewczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Robert Rogala
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Robert Rogala
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Andrzej Fryt
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Robert Rogala
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Robert Rogala
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Priorytetu III, szczególnie pkt 3.2 programu "Za życiem" rozwój siecie ŚDSów Krystyna Cuber
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Elżbieta Zbonikowska -Goździewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Szymon Pawlica
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Szymon Pawlica
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych świadczenia Joanna Suciu
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o emeryturach i rentach; Kodeks pracy Wiek emerytalny, zmiany w kodeksie pracy Agnieszka Szczepańska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Paweł Orawczak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. mieszkania chronione, ŚDSy typu D i E; zatrudnienie wspomagane Zbigniew Worony
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych świadczenia Krzysztof Jurczak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marta Rubajczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
rehabilitacja społeczna kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi rehabilitacja społeczna kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi Magdalena Beszczyńska-Kamecka
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, 500+ Jarosław Kowalczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Grażyna Kaczmarek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o pomocy społecznej WTZ; ŚDS Izabela Szutkowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Grzegorz Sobczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marlena Struzik
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ, zatrudnianie osób niepełnosprawnych Katarzyna Błaszczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Karolina Starek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Inne, świadczenia Inne, świadczenia Sandra Ludwikowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Inne Inne Sebastian Ślęzak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o emeryturach i rentach, Kodeks pracy Wiek emerytalny, zmiany w kodeksie pracy Anna Słowik
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Beata Wnęk
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Autyzm, Świadczenia autyzm; świadczenia Magdalena Sz. Piaseczno
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Iwona Dopierała-Światłoń
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Autyzm autyzm; świadczenia Beata Furmaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o emeryturach i rentach wiek emerytalny MARIA PODLIPNIAK
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Angelika Broniewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o emeryturach i rentach, Kodeks pracy Wiek emerytalny, zmiany w kodeksie pracy Monika Sieniuta-Kozakiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Wczesne wspomaganie Wiesława Kurowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o świadczeniach rodzinnych Świadczenia Sylwester
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Rafał Dybowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt. 3.1 opieka wytchnieniowa Dorota Urban
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt. 3.1 opieka wytchnieniowa Jolanta Urban
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” orzecznictwo Anna Kruczek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Weronika Palowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet VI aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Hanna Piekarska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marian Wilkowski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Marian Wilkowski
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Artur Sitek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Kodeks pracy zmiany w kodeksie pracy ANNA KOWALIK
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Kodeks pracy zmiany w kodeksie pracy Aleksandra Michniewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt. 3.1 opieka wytchnieniowa TERESA MAKOWSKA
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych świadczenia Agnieszka Grodowska - Zdeb
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o pomocy społecznej mieszkania chronione Paweł Plata
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych asystent osoby niepełnosprawnej Julita Skoczylas
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Agnieszka Garstkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Dobrosława Walkiewicz
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ Robert Rogala
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
autyzm autyzm; świadczenia Beata Wieczorek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych WTZ dr Tomasz Eliasz Wardzała
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
świadczenia świadczenia Anna Grzebalska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” orzecznictwo Michał Szychta
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Aleksandra Lipka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa o świadczeniach rodzinnych świadczenia Grzegorz Wojak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt. 3.1 opieka wytchnieniowa Elwira Pawlisz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
pkt. 5.1 programu "Za życiem" asystent rodziny Łukasz Kajtarek
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
inne inne Jan Kowalski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
świadczenia, system edukacji świadczenia, system edukacji Adriana Piechota
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
priorytet II programu "Za życiem" wczesne wspomaganie ANNA Szymura
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
priorytet II programu "Za życiem" wczesne wspomaganie Karol Szymura
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Zasiłki opiekuńcze Zasiłki opiekuńcze Ryszard Trzepizur
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Wczesna interwencja Malwina Gucińska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Wczesna interwencja Anna Janukanis
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet IV; ustawa o pomocy społecznej Mieszkania chronione. Usługi wspierające. BARBARA SZCZEGLIK
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Wczesna interwencja Małgorzata Całka-Bałabuch
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Wczesna interwencja Mariusz Mituś
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet II, punkt 2.7, priorytet III i in. Orzecznictwo. Opieka nad ON. Dostęp do lekarzy Katarzyna Dąbek
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Wczesna interwencja Katarzyna Rudek
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za Życiem"; Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Wczesna interwencja Izabela Bester, Monika Zima-Parjaszewska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.3 WTZ Mariusz Majkowski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Różne przepisy Mukowiscydoza Anna Mazur-Gałka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.2 Autyzm Katarzyna Wachowicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet II, punkt 2.4, Priorytet III, punkt 3.2 ŚDS typu D i E. Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy Beata Klimala
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet V, punkt 5.1 Asystenci rodzin. Magdalena Krasowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Orzecznictwo Orzecznictwo Marta Gołębiowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Orzecznictwo Orzecznictwo Małgorzata Domin
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Kwestie osobiste nie dotyczy Hanna Siuda-Lesikowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.1 Kryterium dochodowe Olga Pierchała
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.1; orzecznictwo Orzecznictwo. Opieka wytchnieniowa Zofia Kowalska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem" - ogółem Realizacja programu Iwona Wolbergier
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Orzecznictwo Orzecznictwo Michał Szychta
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.3 WTZ Sergiusz Paszkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", priorytet II, punkt 2.7; Priorytet III, punkt 3.5 Świadczenie pielęgnacyjne, Łączenie pracy zawodowej z opieką ON Karol Anaszkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet I, punkt 1.2; priorytet II, punkt 2.7 Diagnostyka. Świadczenie pielęgnacyjne Beata Bagińska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.2 ŚDS typu D i E Agnieszka Atałap
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Kwestie osobiste nie dotyczy Urszula Gruszczyńska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.5 Łączenie pracy zawodowej z opieką ON. Karol Igielski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet II, punkt 2.7 Świadczenie pielęgnacyjne Tomasz Lewandowicz
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.1 Opieka wytchnieniowa Adriana Piechota
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.1, 3.2 Autyzm. Opieka wytchnieniowa Beata Kuczewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opieka wytchnieniowa Sylwia Daniluk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet II, punkt 2.6; priorytet III - całośc; priorytet V - punkt 5.1, priorytet VI - punkt 6.2 Opieka wytchnieniowa. WTZ. Opieka nad dorosłymi niepełnosprawnymi Ewa Kowańska
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.1; system edukacji Opieka wytchnieniowa. Kryterium dochodowe Katarzyna Czaplicka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Art. 4 Asystenci rodzin. Agnieszka Suszko
Pobierz odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” Raport Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Pobierz raport
Uwagi techniczne Uwagi techniczne Barbara Worony
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Art.. 3 Art.. 3. Definicja rodziny. Sylwia Mądra
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Art. 4 ust.3 Uprawnienia do orzeczenia o niepełnosprawności. Dariusz Kubaczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Art. 4 Asystenci rodzin. Agnieszka Suszko
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2.Agnieszka Sujata Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe.
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Zbigniew Roszewski
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Zbigniew Dudziński
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Sylwia Burblis
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Stanisław Dudziński
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Paweł Kubicki
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Olga Michałkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Oksana Krysiak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Oksana Babiy
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Monika Zielińska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Monika Cycling
Fundacja Toto Animo
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Małgorzata Wokacz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Małgorzata Skrobacz
Klub Rodziców JiM w Skierniewicach
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Maciej Cycling
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Katarzyna Roszewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Katarzyna Kloskowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Justyna Machoń
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Justyna Górzna
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Jacek Bartmińska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Izabela Pesz
Klub Rodziców JiM Krosno
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Aleksandra Leszczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Agnieszka Żołądkiewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Agnieszka Kossowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Agnieszka Dudzińska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Agata Graczyk
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Izabela Janus
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Grażyna Chojnacka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Elżbieta Sochaj
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Dorota Wasińska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Dorota Próchniewicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Bożena Stępień
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Bożena Jakubowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Błażej Cycling
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Beata Sałach
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Beata Kuczewska-Furmaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Bartłomiej Szymońska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Barbara Szymońska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Anna Wróblewska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Anna Smaga
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Agnieszka Warszawa
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Autyzm. ŚDS typu D i E. Trener pracy. Zasiłek pielęgnacyjny. Kryterium dochodowe. Agnieszka Niedźwiedzka
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej (art. 1 pkt 2) Autyzm. Mieszkania chronione. Beata Kuczewska-Furmaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej (art. 1 pkt 2) Autyzm. Mieszkania chronione. Beata Jaszczur
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej Autyzm. Wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Kryterium dochodowe. Adam Jaszczur
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" Art. 49 pkt 7 Aktywizacja zawodowa opiekunów ON + pobieranie zasiłku. Irena Kopeć
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 2 pkt 16b; art. 49 pkt 7 Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Agnieszka Suszko
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Prośba o DPS dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym - Targówek DPS Ligia Szczepaniak
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Propozycje zmian w innych przepisach Łączenie pracy zawodowej z opieką ON. Alicja Gawenda
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Propozycje zmian w innych przepisach Aktywizacja rodzin ON. Finansowanie. Krzysztof Koman
Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Propozycje zmian w innych przepisach Kryterium dochodowe Przemysław Urbańaki
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Propozycje zmian w innych przepisach Kryterium dochodowe. Wczesna emerytura dla opiekunów ON. Celina Kozłowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt. 3.1 Opieka wytchnieniowa Grażyna Bakunowicz
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt 3.2 Autyzm Janina Kaczmar
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Propozycje zmian w innych przepisach Kryterium dochodowe. Wczesna emerytura dla opiekunów ON. Celina Kozłowska
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Program Za życiem, Priorytet III pkt 3.1; 3.4; 3.5.1; 3.5.2; 3.5.7; 4.5; Usługi wspierające. Wsparcie mieszkaniowe. Kryterium dochodowe Vanessa Nachabe
odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej